Avbokningsregler för licensieringstest/testtillfälle

Anställd/registrerad på företag

För att inte bli betalningsskyldig måste du avboka (eller ändra bokning) senast 15 dagar före bokat testdatum, t.ex. om testdatum är den 30:e måste av-/ombokning ske senast den 15:e samma månad.

Väljer du ändå att avboka när det är mindre än 15 dagar före testtillfället blir din plats tillgänglig att boka för någon annan, och avbokade platser sätts i turordning. Om din avbokade plats bokas av någon annan är du/företaget inte längre betalningsskyldig och du informeras om detta per e-post. Samma regler gäller vid ändring av bokning (plats/tid).

Om du har bokat ett testtillfälle kan du alltid ändra typ av test (via ”Ändra bokning” i onlinetjänsten, förutsatt att du har rätt att boka ett annat test) utan att bli betalningsskyldig.

Om du blir sjuk, och vet att du inte kan närvara, bör du snarast göra en avbokning i SwedSecs onlinetjänst. Om du därefter skickar in ett sjukintyg till SwedSec (senast inom 14 dagar) tar vi bort eventuell bokningskostnad (vid sen avbokning) ifall ingen annan testtagare har bokat din tidigare plats. Om du under rådande omständigheter (covid-19) har svårt att få ett läkarintyg, godtar vi även intyg om sjukdom från HR, compliance eller chef (ska inkomma snarast, inom sju dagar från testtillfället).

Privatperson (ej anställd på anslutet företag)

Om avbokning sker senast 15 dagar före bokat testdatum får du tillbaka bokningsrättigheten för det specifika testet, och SwedSec kan då även återbetala avgiften.

Om du avbokar när det är mindre än 15 dagar kvar får du tillbaka bokningsrättigheten om någon annan tar din avbokade plats, vilket sker i turordning.

Om du blir sjuk, och vet att du inte kan närvara, bör du snarast göra en avbokning i SwedSecs onlinetjänst. Om du därefter skickar in ett sjukintyg till SwedSec (senast inom 14 dagar) tilldelar vi dig åter bokningsrättighet (vid sen avbokning) ifall ingen annan testtagare har bokat din tidigare plats.

Öppet köp

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du varken har bokat eller genomfört något test.

Testtillfällen kan ställas in

SwedSec förbehåller sig rätten att ställa in testtillfällen vid för få bokningar. Detta görs endast i undantagsfall. Vid inställt testtillfälle meddelar SwedSec berörda testtagare senast två veckor före utsatt testtillfälle.

Dela:

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka/avboka test.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här