Automatiskt borttagande av bokningar, rättigheter och resultat

Licensieringstest

Om du har genomfört ett licensieringstest med godkänt resultat rekommenderar vi att du laddar ner ett intyg på din profilsida i SwedSecs onlinetjänst.

Anställd på anslutet företag

Om du inte loggar in på din sida i SwedSecs onlinetjänst inom ett år från det att du registrerades och fick dina inloggningsuppgifter (och inte har några godkända och giltiga tester, inte har en administratörsroll eller t.ex. inte har fått några tester bokade av någon administratör på företaget) kommer sidan automatiskt att gallras/tas bort, inkl. dina bokningsrättigheter.

Uppgift om genomförda licensieringstest med godkänt resultat gallras fem år och sex månader efter testets genomförande. Har licens beviljats efter att licensieringstestet med godkänt resultat genomfördes gäller istället att testet gallras sex månader efter att licensen förfallit. Licens förfaller sedan fem år förflutit från den dag SwedSec har förklarat licensen vilande.

Uppgift om genomfört licensieringstest med ej godkänt resultat gallras när aktuellt licensieringstest med godkänt resultat har genomförts, eller senast två år efter att licensieringstestet med ej godkänt resultat genomfördes.

Privatpersoner (Ej anställd på anslutet företag)

Om du inte loggar in på din sida i SwedSecs onlinetjänst inom ett år från det att du registrerades och fick dina inloggningsuppgifter (och inte har några godkända och giltiga tester sedan tidigare) kommer sidan automatiskt att gallras/tas bort, inkl. dina bokningsrättigheter som du tidigare har betalat för.

Uppgift om genomförda licensieringstest med godkänt resultat gallras fem år och sex månader efter testets genomförande. Har licens beviljats efter att licensieringstestet med godkänt resultat genomfördes gäller istället att testet gallras sex månader efter att licensen förfallit. Licens förfaller sedan fem år förflutit från den dag SwedSec har förklarat licensen vilande.

Uppgift om genomfört licensieringstest med ej godkänt resultat gallras när aktuellt licensieringstest med godkänt resultat har genomförts, eller senast två år efter att licensieringstestet med ej godkänt resultat genomfördes.

Diagnostiskt test

Anställd på anslutet företag

Om du inte loggar in på din sida i SwedSecs onlinetjänst inom ett år från det att du har fått dina inloggningsuppgifter för första gången (och inte har några godkända och giltiga tester, inte har en administratörsroll eller t.ex. inte har fått några tester bokade av någon administratör på företaget) kommer sidan automatiskt att gallras/tas bort, inkl. dina bokningsrättigheter.

Får du inte godkänt testresultat på licensieringstestet som bokat diagnostiskt test avser gallras diagnostiskt test (moduler) efter två år, och oavsett om diagnostiskt test har genomförts eller inte.

Bokat diagnostiskt test (moduler), och eventuella resultat, gallras när godkänt testresultat har uppnåtts på licensieringstestet som diagnostiskt test avser.

Privatpersoner (Ej anställd på anslutet företag)

Om du inte loggar in på din sida i SwedSecs onlinetjänst inom ett år från det att du registrerades och fick dina inloggningsuppgifter (och inte har några godkända och giltiga tester sedan tidigare) kommer sidan automatiskt att gallras/tas bort, inkl. dina bokningsrättigheter som du tidigare har betalat för.

Får du inte godkänt testresultat på licensieringstestet som bokat diagnostiskt test avser gallras diagnostiskt test (moduler) efter två år, och oavsett om diagnostiskt test har genomförts eller inte.

Bokat diagnostiskt test (moduler), och eventuella resultat, gallras när godkänt testresultat har uppnåtts på licensieringstestet som diagnostiskt test avser.

Avbokningsregler