Priser för tester

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges.

Företag anslutna till SwedSec

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test*
500 kronor

*250 kronor för diagnostiskt test för bolån

Företag som inte kan ansluta sig till SwedSec och är kopplade till SwedSecs onlinetjänst

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test*
500 kronor

*250 kronor för diagnostiskt test för bolån

Privatpersoner (samtliga priser inkl. moms)

Licensieringstest
1 875 kronor

Diagnostiskt test
625 kronor

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du inte har bokat/genomfört något testtillfälle eller inte har bokat diagnostiskt test.

Fullständig prislista för anslutning, licenser, licensbevis och tester

Dela:

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.