Priser för tester

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges.

Företag anslutna till SwedSec

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test*
500 kronor

*250 kronor för diagnostiskt test för bolån

Företag som inte kan ansluta sig till SwedSec och är kopplade till SwedSecs onlinetjänst

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test*
500 kronor

*250 kronor för diagnostiskt test för bolån

Privatpersoner (samtliga priser inkl. moms)

Licensieringstest
1 875 kronor

Diagnostiskt test
625 kronor

Öppet köp

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du varken har bokat eller genomfört något test.

Fullständig prislista för anslutning, licenser, licensbevis och tester

Dela:

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.