Den finns ett diagnostiskt test inför varje licensieringstest

Så bokar du diagnostiskt test inför licensieringstest

SwedSecs diagnostiska test är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad. Det diagnostiska testet använder t.ex. samma uppgiftstyper som licensieringstestet. SwedSec har ett diagnostiskt test inför varje licensieringstest, det vill säga rådgivare, bolån, specialister, ledning och kontrollfunktioner respektive informationsgivare.

Syftet med det diagnostiska testet är att underlätta dina studier inför licensieringstestet.

Det finns ingen tidsbegränsning i det diagnostiska testets olika deltester/moduler men du kan bara göra respektive deltest en gång, sedan måste du boka ett nytt diagnostiskt test (med samma frågor). Du kan dock pausa respektive deltest och återuppta det senare. Du startar och gör det diagnostiska testet via onlinetjänsten på vilken dator du vill (ingen testlokal).

När du har gjort det diagnostiska testet får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på.

De korrekta svaren på felaktigt besvarade testuppgifter visas efter att du har avslutat/rättat det diagnostiska testet, längre ned på resultatsidan, men observera att dessa endast visas en gång och går inte att ses igen. Testuppgifter som har besvarats korrekt visas inte på resultatsidan efter avslutat test.

Före beställning av diagnostiska testet

Vi rekommenderar att du först testar att göra exempeluppgifter (antingen för rådgivare eller bolån) på vår webbplats för att se om din dator uppfyller systemkraven för testet.

Exempeluppgifter för rådgivare
Exempeluppgifter och bolån

Dator och webbläsare

Webbläsarna Internet Explorer, Safari och äldre versioner av Edge fungerar inte tillförlitligt eller inte alls i onlinetjänsten respektive testsystemet. Dessutom måste webbläsaren tillåta att nya webbfönster (popup) öppnas. Därför rekommenderar vi, speciellt om du planerar att använda en Apple-/Mac-dator, att du använder den senaste versionen av webbläsaren Chrome, Edge eller Firefox.

Om du skulle ha problem med öppnandet av nya flikar/fönster, kan du t.ex. i webbläsaren Firefox testa att under Inställningar och fliken ”Sekretess & säkerhet” (och under rubriken Rättigheter) lägga in webbplatsen https://swedsec.psionline.com som undantag för popup-fönster.

För anställda i företag som är anslutna till SwedSec

Kontakta företagets administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter, så att du kan gå in i onlinetjänsten för att boka ett test i rutan ”Mina bokade test” (förutsatt att du har fått rättighet att boka).

Information om giltighetstiden för (automatiskt borttagande av) bokningar/rättigheter och resultat

För privatpersoner (ej anställda i anslutna företag)

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att genomföra licensieringstest och såldes även beställa/boka diagnostiska test. Beställningen av diagnostiskt test görs enskilt av testtagaren själv.

 1. Betala in testavgiften 625 kr (inkl. moms och per test) på SwedSecs bankgironummer 5123-2668. Som referens anges namn och personnummer samt vilket test du vill genomföra:
  Diagnostiskt test för rådgivare, eller
  Diagnostiskt test för specialister, eller
  Diagnostiskt test för ledning och kontrollfunktioner, eller
  Diagnostiskt test för bolån, eller
  Diagnostiskt test för informationsgivare

  Priserna höjs den 1 januari 2023

 2. Skicka även in ett e-postmeddelande till SwedSec (info@swedsec.se) med namn, mobil/telefon, personnummer samt e-postadress (enbart privat e-postadress).
 3. När avgiften registrerats hos SwedSec, vilket tar några bankdagar, kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig med inloggningsuppgifter till SwedSecs onlinetjänst, och i rutan ”Mina bokade test” bokar och startar du ditt diagnostiska test som består av olika deltest/moduler.

Bokningsförfarandet för privatpersoner är inte möjlig för anställda vid anslutna företag.

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du inte har bokat diagnostiskt test.

Information om giltighetstiden för (automatiskt borttagande av) bokningar/rättigheter och resultat

För företag som inte kan ansluta sig till SwedSec

Företag kan bli registrerade i SwedSecs onlinetjänst utan att vara anslutna, så att anställda kan boka sig för tester och att företaget senare faktureras (istället för att göra betalningar i förväg). Kontakta SwedSec för vidare information.

Kostnaden per diagnostiskt test är 500 respektive 1 500 kr (exkl. moms) samt en årlig accessavgift för företaget på 5 000 kr (exkl. moms).