Så bokar du diagnostiskt test inför licensieringstest

SwedSecs diagnostiska test är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad. Det diagnostiska testet använder t.ex. samma uppgiftstyper som licensieringstestet. SwedSec har ett diagnostiskt test inför varje licensieringstest, det vill säga rådgivare, bolån, specialister, ledning och kontrollfunktioner respektive informationsgivare.

Syftet med det diagnostiska testet är att underlätta dina studier inför licensieringstestet.

Det finns ingen tidsbegränsning i det diagnostiska testets olika deltester/moduler men du kan bara göra respektive deltest en gång, sedan måste du boka ett nytt diagnostiskt test (med samma frågor). Du kan dock pausa respektive deltest och återuppta det senare. Du startar och gör det diagnostiska testet via onlinetjänsten på vilken dator du vill (ingen testlokal).

När du har gjort det diagnostiska testet får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på.

Observera att frågorna som du har svarat fel på (och de rätta svaren) visas endast en gång när du har avslutat/rättat testet, och du kan alltså inte gå tillbaka till dessa i ett senare skede.

Före beställning av diagnostiska testet

Vi rekommenderar att du först testar att göra exempeluppgifter (antingen för rådgivare eller bolån) på vår webbplats för att se om din dator uppfyller systemkraven för testet.

Exempeluppgifter för rådgivare
Exempeluppgifter och bolån

Vi rekommenderar att man använder PC-dator och webbläsarna Internet Explorer (version 11) eller senaste versionen av Firefox eller Chrome. Om du har Apple/Mac testa först att starta exempeluppgifter och då gärna med senaste versionerna av webbläsaren Firefox eller Chrome (webbläsaren Safari fungerar oftast inte eftersom den inte tillåter öppnandet av nya webbfönster).

Om du skulle ha problem med öppnandet av nya flikar/fönster, kan du t.ex. i webbläsaren Firefox testa att under Inställningar och fliken ”Sekretess & säkerhet” (och under rubriken Rättigheter) lägga in webbplatsen https://swedsec.psionline.com som undantag för popup-fönster.

För anställda i företag som är anslutna till SwedSec

Kontakta företagets administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter, så att du kan gå in i onlinetjänsten för att boka ett test i rutan ”Mina bokade test” (förutsatt att du har fått rättighet att boka).

Information om giltighetstiden för (automatiskt borttagande av) bokningar/rättigheter och resultat

För privatpersoner (ej anställda i ansluta företag)

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att genomföra licensieringstest och såldes även beställa/boka diagnostiska test. Beställningen av diagnostiskt test görs enskilt av testtagaren själv.

 1. Betala in testavgiften 625 kr (inkl. moms och per test) på SwedSecs bankgironummer 5123-2668. Som referens anges namn och personnummer samt vilket test du vill genomföra:
  Diagnostiskt test för rådgivare, eller
  Diagnostiskt test för specialister, eller
  Diagnostiskt test för ledning och kontrollfunktioner, eller
  Diagnostiskt test för bolån, eller
  Diagnostiskt test för informationsgivare
 2. Skicka även in ett e-postmeddelande till SwedSec (info@swedsec.se) med namn, mobil/telefon, personnummer samt e-postadress (enbart privat e-postadress).
 3. När avgiften registrerats hos SwedSec, vilket tar några bankdagar, kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig med inloggningsuppgifter till SwedSecs onlinetjänst, och i rutan ”Mina bokade test” bokar och startar du ditt diagnostiska test som består av olika deltest/moduler.

Bokningsförfarandet för privatpersoner är inte möjlig för anställda vid anslutna företag.

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du inte har bokat diagnostiskt test.

Information om giltighetstiden för (automatiskt borttagande av) bokningar/rättigheter och resultat

För företag som inte kan ansluta sig till SwedSec

Företag kan bli registrerade i SwedSecs onlinetjänst utan att vara anslutna, så att anställda kan boka sig för tester och att företaget senare faktureras (istället för att göra betalningar i förväg). Kontakta SwedSec för vidare information.

Kostnaden per diagnostiskt test är 500 respektive 1 500 kr (exkl. moms) samt en årlig accessavgift för företaget på 5 000 kr (exkl. moms).