Hur du bokar och genomför ett SwedSec-test

Så bokar du ett licensieringstest

För anställda i företag som är anslutna till SwedSec

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kostnaderna faktureras till företaget. Anställda på anslutna företag kan bara anmäla sig till tester via arbetsgivaren. Anknutna ombud anmäler sig via det företag de har avtal med.

 1. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst (”Logga in”, högst uppe till höger).
 2. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter. Du kan då gå in i SwedSecs onlinetjänst för att boka ett testtillfälle/licensieringstest (förutsatt att du har fått rättighet att boka).

Information om giltighetstiden för (automatiskt borttagande av) bokningar/rättigheter och resultat

För privatpersoner (ej anställda i anslutna företag)

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

 1. Betala in testavgiften 1 875 kr (inkl. moms och per test/testtillfälle) på SwedSecs bankgironummer 5123-2668. Som referens anges namn och personnummer samt vilket test du vill genomföra:
  Licensieringstest för rådgivare, eller
  Licensieringstest för specialister, eller
  Licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, eller
  Licensieringstest för bolån, eller
  Licensieringstest för informationsgivare
 2. Skicka även in ett e-postmeddelande till SwedSec (info@swedsec.se) med namn, mobil/telefon, personnummer samt e-postadress (enbart privat e-postadress).
 3. När SwedSec erhållit bekräftelse på betalningen, vilket tar några bankdagar, kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig med inloggningsuppgifter till SwedSecs onlinetjänst (”Logga in”, högst uppe till höger), där du bokar testtillfälle för ditt licensieringstest.

Bokningsförfarandet för privatpersoner är inte möjlig för anställda vid anslutna företag.

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du inte har bokat/genomfört något testtillfälle.

Information om giltighetstiden för (automatiskt borttagande av) bokningar/rättigheter och resultat

För företag som inte kan ansluta sig till SwedSec

Företag kan bli registrerade i SwedSecs onlinetjänst utan att vara anslutna, så att anställda kan boka sig för tester och att företaget senare faktureras (istället för att göra betalningar i förväg). Kontakta SwedSec för vidare information.

Kostnaden per test är 1 500 kr (exkl. moms) samt en årlig accessavgift för företaget på 5 000 kr (exkl. moms).

Hur bevakar jag nya (lediga) testtillfällen?

Längst ned i rutan ”Mina bokade test” (och när du bokar test, ”Steg 2 – Plats och tid”) i SwedSecs onlinetjänst kan du aktivera en bevakningsfunktion som meddelar dig via e-post när ett nytt testtillfälle läggs in eller när avbokning görs på fullbokade testtillfällen på en eller flera orter.

Bokningsregler

Varje testtagare (användare i onlinetjänsten) kan ha endast ett testtillfälle inbokat åt gången.

Det måste gå minst en vecka mellan varje testtillfälle (om t.ex. en testtagare inte får godkänt på ett licensieringstest och måste boka nytt testtillfälle).

För att inte bli betalningsskyldig (som anställd/registrerad på ett företag) måste avbokning (eller ändrad bokning) ske senast 15 dagar före bokat testdatum, t.ex. om testdatum är den 30:e måste av-/ombokning ske senast den 15:e samma månad. Om den tidigare av-/ombokade platsen bokas igen av någon, vilket sker i turordning, så blir man inte betalningsskyldig.

Privat testtagare (privatperson) kan få testavgiften återbetald om avbokning sker senast 15 dagar före bokat testdatum.

Läs mer om avbokningsregler

Testtillfällen kan ställas in

SwedSec förbehåller sig rätten att ställa in testtillfällen vid för få bokningar. Detta görs endast i undantagsfall. Vid inställt testtillfälle meddelar SwedSec berörda testtagare senast två veckor före utsatt testtillfälle.

Ordningsregler i testlokal

Dela:

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.