Beslut 2006

En licenshavare har tilldelats varning

SwedSecs disciplinnämnd har 2006-12-28 tilldelat en licenshavare en varning. Licenshavaren har för sitt instituts räkning lagt ett stort antal köp- och säljorder i Astra Zeneca som resulterat i automatiskt matchade avslut, vilka har inneburit att han handlat med sig själv.

[2006:02]

Licensinnehavare har brutit mot SwedSecs och sin banks regler

Licensinnehavaren har för samma kund och under samma dag sålt en aktieindexobligation och köpt fondandelar för försäljningslikviden men förbisett att likviden inte skulle bli tillgänglig för än efter tre dagar.

För att täcka kostnaden för inköpet av fondandelarna tog licensinnehavaren utan att vara berättigad till det, pengar från en annan kunds konto och förfalskade den kundens namn. För att i sin tur täcka uttaget överförde licensinnehavaren nästa dag, utan att ha rätt till det, medel från ytterligare en kunds konto.

Disciplinnämnden återkallade licensen.

[2006:01]