Beslut 2007

SwedSecs Disciplinnämnd har återkallet en licens p.g.a. att licenshavaren – utan rätt till det – fört över medel från kunders konton till sig själv

En licenshavaren har – utan att ha rätt till det – fört över inlåningsmedel om sammanlagt ca 6 600 000 kronor från kunders konton till sig själv. I sitt yttrande till nämnden har han förklarat sitt handlande med att han ägnat sig åt spelverksamhet och varit spelberoende samt betraktat de överförda medlen som lån, vilka han avsett att återbetala.

[2007:01]