Beslut 2009

SwedSecs disciplinnämnd har genom beslut 2009-09-22 återkallat licenserna för fyra mäklare för det biträde de lämnat närstående vid utförande av deras affärer (4 av 4)

Här fann nämnden utrett att licenshavarna under 2008 lagt in ett stort antal ordrar för närstående eller före detta närstående utan skriftlig fullmakt eller dokumentation av uppdragen. Nämnden ansåg att det uppkom en intressekonflikt i samband med att licenshavarna utförde uppdragen för de närstående. Licenshavarnas underlåtenhet att diskutera lämpligheten av att åta sig uppdragen med överordnad kunde, enligt nämnden, inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt lades dem till last.

Nämnden fann klarlagt att licenshavarna använt sig av en metod för utförande av de anhörigas affärer som inte stått i överensstämmelse med det interna regelverket. Affärerna hade varit av mycket betydande omfattning, pågått under lång tid och varit upplagda på ett systematiskt sätt, vilket medfört en missvisande bild av hur transaktionerna tillkommit och försvårat en efterhandsbedömning av dem. Med hänsyn till dessa förhållanden och till den betydelse dokumentation av uppdrag och likabe-handling av kunder tillmäts inom värdepappershandeln måste de fyra licenshavarnas agerande bedömas som mycket allvarligt.

[2009:13]

SwedSecs disciplinnämnd har genom beslut 2009-09-22 återkallat licenserna för fyra mäklare för det biträde de lämnat närstående vid utförande av deras affärer (3 av 4)

Här fann nämnden utrett att licenshavarna under 2008 lagt in ett stort antal ordrar för närstående eller före detta närstående utan skriftlig fullmakt eller dokumentation av uppdragen. Nämnden ansåg att det uppkom en intressekonflikt i samband med att licenshavarna utförde uppdragen för de närstående. Licenshavarnas underlåtenhet att diskutera lämpligheten av att åta sig uppdragen med överordnad kunde, enligt nämnden, inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt lades dem till last.

Nämnden fann klarlagt att licenshavarna använt sig av en metod för utförande av de anhörigas affärer som inte stått i överensstämmelse med det interna regelverket. Affärerna hade varit av mycket betydande omfattning, pågått under lång tid och varit upplagda på ett systematiskt sätt, vilket medfört en missvisande bild av hur transaktionerna tillkommit och försvårat en efterhandsbedömning av dem. Med hänsyn till dessa förhållanden och till den betydelse dokumentation av uppdrag och likabe-handling av kunder tillmäts inom värdepappershandeln måste de fyra licenshavarnas agerande bedömas som mycket allvarligt.

[2009:12]

SwedSecs disciplinnämnd har genom beslut 2009-09-22 återkallat licenserna för fyra mäklare för det biträde de lämnat närstående vid utförande av deras affärer (2 av 4)

Här fann nämnden utrett att licenshavarna under 2008 lagt in ett stort antal ordrar för närstående eller före detta närstående utan skriftlig fullmakt eller dokumentation av uppdragen. Nämnden ansåg att det uppkom en intressekonflikt i samband med att licenshavarna utförde uppdragen för de närstående. Licenshavarnas underlåtenhet att diskutera lämpligheten av att åta sig uppdragen med överordnad kunde, enligt nämnden, inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt lades dem till last.

Nämnden fann klarlagt att licenshavarna använt sig av en metod för utförande av de anhörigas affärer som inte stått i överensstämmelse med det interna regelverket. Affärerna hade varit av mycket betydande omfattning, pågått under lång tid och varit upplagda på ett systematiskt sätt, vilket medfört en missvisande bild av hur transaktionerna tillkommit och försvårat en efterhandsbedömning av dem. Med hänsyn till dessa förhållanden och till den betydelse dokumentation av uppdrag och likabe-handling av kunder tillmäts inom värdepappershandeln måste de fyra licenshavarnas agerande bedömas som mycket allvarligt.

[2009:11]