Beslut 2010

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd

SwedSecs Disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplipåföljd i ett fall där en rådgivare har brutit mot dokumentationsplikten eftersom händelsen var en engångsföreteelse och institutet hade infört ett nytt system för dokumentation av rådgivning.

[2010:03]