Beslut 2011

Beslut från SwedSecs disciplinnämnd

Disciplinnämnden lämnar SwedSecs yrkanden om disciplinpåföljd utan bifall i vad avser licenshavare 1 och 3. I fråga om licenshavare 2 lämnas yrkandet utan bifall såvitt det grundar sig på överträdelse av det s.k. Derivatregelverket.

[2011:10]