Beslut 2012

SwedSec varnar analytiker

En analytiker som arbetar inom corporate finance har vid upprepade tillfällen brutit mot företagets interna regler när han för egen del handlat med värdepapper.

[2012:08]