Beslut 2013

SwedSec varnar aktiemäklare

En SwedSec-licensierad aktiemäklare köpte själv en stor andel av en kunds aktiepost efter att det anslutna företaget hade mottagit en säljorder på aktieposten från kunden.

[2013:06]

SwedSec varnar private banking-rådgivare

En SwedSec-licensierad rådgivare anställd inom en private bankingenhet har vid 22 tillfällen underlåtit att omedelbart anmäla förändringar i sitt innehav av finansiella instrument. Detta innebar att han brutit mot företagets interna regler.

[2013:05]