Beslut 2014

SwedSec varnar rådgivare

Den SwedSec-licensierade rådgivaren fick av en kund i det anslutna företaget en begäran via e-post om att göra en utlandsbetalning från kundens konto. Rådgivaren försökte nå kunden via telefon och e-post. Hon fick till svar via e-post att kunden låg på sjukhus. För att hjälpa kunden genomförde hon utlandsbetalningen.

[2014:19]

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Den SwedSec-licensierade placeringsrådgivaren har tagit emot ersättning för att vid flera tillfällen ha rekommenderat kunder att investera i onoterade bolag. Detta har, enligt hans egen uppgift, skett vid sidan av tjänsten men från företagets telefon, på arbetstid och med det SwedSec-anslutna företagets kunder. Kunderna måste ha uppfattat licenshavaren som placeringsrådgivare i hans ordinarie arbete hos företaget.

[2014:18]

SwedSec varnar rådgivare

Den SwedSec-licensierade rådgivaren trodde att en e-post med en begäran om att lämna ut saldouppgifter och att göra en utlandsbetalning kom från en kunds konto. Rådgivaren utförde uppdragen.

[2014:16]