Beslut 2015

SwedSec tilldelar VD sanktion

Den SwedSec-licensierade VD:n arbetade på ett företag som skulle notera ett bolag på börsen. En nära släkting till VD:n var ordförande och en huvudägare i det bolag som skulle börsnoteras. VD:n lämnade information om den uppkomna intressekonflikten internt. VD:n underrättade dock inte styrelsen om intressekonflikten förrän efter en s.k. visselblåsaraktion.

[2015:16]

SwedSec varnar en mäklare och rådgivare

SwedSec-licenshavaren arbetar som mäklare och rådgivare på en enhet som inte utför diskretionär förvaltning. Trots detta har han under perioden augusti 2014 till maj 2015 för en kunds räkning utfört ett stort antal affärer diskretionärt.

[2015:15]

SwedSec återkallar licens för aktiehandlare

En SwedSec-licensierad aktiehandlare har i tjänsten accepterat ett erbjudande av en utländsk handlare om att få fem biljetter till ett särskilt evenemang utomlands. Biljetterna skulle användas privat. Aktiehandlaren, som varit pådrivande för att få biljetterna, har även framfört att det skulle vara bra för framtida affärer om den utländske handlaren ordnade biljetterna.

[2015:14]

SwedSec tilldelar licenshavare sanktion

SwedSec-licenshavaren har av misstag överträtt den s.k. enmånadsregeln genom att sälja aktier med vinst som han har ägt under kortare tid än en månad. Regeln gäller såväl enligt Svenska Fondhandlareföreningens branschregler som enligt arbetsgivarens interna regler om anställdas egna värdepappersaffärer.

[2015:12]

Ingen disciplinpåföljd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd, mot bakgrund av att det inte kan anses att licenshavaren i tjänsten har handlagt frågor i vilka hon eller hennes sambo haft ett personligt intresse. Däremot har hennes kolleger på hennes begäran handlagt frågor i vilka hon och sambon haft intressen. Nämnden finner att lämpligheten av licenshavarens agerande kan ifrågasättas men att det inte är fråga om någon överträdelse som kan ligga till grund för disciplinpåföljd.

[2015:11]