Beslut 2015

SwedSec varnar anställd i kundtjänst

Den SwedSec-licensierade kundtjänstmedarbetaren hade av en kund blivit ombedd att avsluta ett konto med tillhörande kort. Kunden ville skänka befintligt saldo på ca 50 kr till företagets kaffekassa. Kontot och kortet blev dock inte avslutat som överenskommits och saldot hade istället förts över av kundtjänstmedarbetaren till hennes eget konto.

[2015:09]

SwedSec återkallar licens för företagsrådgivare

Den SwedSec-licensierade företagsrådgivaren hade vid ett stort antal tillfällen utbetalat och förlängt företagskrediter utan att behörigt kreditbeslut hade fattats. I sex av dessa fall var krediterna av den digniteten att de krävt beslut av behörig kreditkommitté. Krediterna var i storleken 200 000 – 1000 000 kr. Vidare hade bl.a. krediter i flera fall utbetalats utan att säkerheter tagits in.

[2015:08]

SwedSec varnar medarbetare vid kundcenter

SwedSec-licenshavaren var anställd som agent vid en kundcenterenhet och tog via telefon emot uppdrag från privatkunder. Licenshavaren har i samband med dessa telefonuppdrag, vid flera tillfällen, inte identifierat kunder på ett korrekt sätt bl.a. när han har spärrat och lämnat ut bankkort.

[2015:06]