Beslut 2015

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren har, utan att informera sin arbetsgivare, fått optioner i ett bolag som han i tjänsten hjälpt med marknadsföring vid emissioner. Förvaltaren medverkade även till att hans arbetsgivare fick provision när deras kunder tecknade sig för emissionerna. Eftersom förvaltaren företrädde sin arbetsgivare vid marknadsföringen uppstod en intressekonflikt. Hans agerande stod även i strid med det anslutna företagets etiska regler.

[2015:03]

SwedSec återkallar licens

Den SwedSec-licensierade medarbetaren har under åren 2013 och 2014 vid upprepade tillfällen tagit pengar ur kassa och från konton hos ett finansiellt institut till ett värde av drygt 100 000 kronor.

[2015:02]

Ingen disciplinpåföljd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd, med hänsyn till att det rörde sig om ett handlande utom tjänsten och med beaktande av de speciella omständigheterna i övrigt.

[2015:1]