Beslut 2016

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren betalade ut ett bolån med betydligt högre belåningsgrad än vad som var fastställt i kreditbeslutet. Han påstod att han hade upprättat ett nytt kreditbeslut. I själva verket hade han undertecknat en kontrollblankett med en kollegas underskrift och stämpel för att dölja sitt agerande.

[2016:35]