Beslut 2016

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har obehörigen tagit del av sekretessbelagda uppgifter om kolleger som var kunder i företaget där hon arbetade. Hon har inte behövt uppgifterna för sitt arbete.

[2016:31]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har haft styrelseuppdrag i två bolag, utan att anmäla detta till arbetsgivaren. Hon har också gjort otillåtna slagningar i företagets kundsystem.

[2016:29]