Beslut 2016

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte följt arbetsgivarens regler för Känn Din Kund. Hans agerande har lett till att företaget inte har kunnat verifiera att kundkännedom uppnåtts, vilket står i strid med lag och föreskrift.

[2016:24]

SwedSec varnar rådgivare

Den finansiella rådgivaren tog emot en summa pengar som hittats av en kund. Inte förrän polisen hörde av sig till kontoret framkom att rådgivaren hade kontanterna.

[2016:22]