Beslut 2016

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt den s.k. enmånadsregeln genom att vid två tillfällen sälja finansiella instrument med vinst som han hade ägt under kortare tid än en månad. Han har även brutit mot anmälningsplikten vid tre värdepappersaffärer.

[2016:12]