Beslut 2016

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Rådgivaren har försett ett stort antal handlingar med falska kundunderskrifter och vid några tillfällen även förfalskat medarbetares namnteckningar. Hon har också upprepade gånger utsatt sin arbetsgivare för risk genom att inte lägga upp lån korrekt.

[2016:07]

SwedSec varnar Senior Operational Risk Officer

Licenshavaren varnas för att han gjort ett stort antal sökningar i företagets kundsystem och för att han tagit flera kreditupplysningar på kundföretag. Det ingick inte i licenshavarens arbete att ha kundkontakt och han har inte haft några godtagbara skäl till att skaffa informationen.

[2016:06]

Ingen disciplinpåföljd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd mot bakgrund av att företagets tidigare VD tagit på sig ansvaret för tillvägagångssättet.

[2016:05]

SwedSec återkallar licens för kontorschef

Den SwedSec-licensierade kontorschefen hade brutit mot företagets kreditpolicy genom att bevilja felaktiga krediter. Han hade lånat ut till kunder utanför kontorets verksamhetsområde, till kunder med bristfällig återbetalningsförmåga och med många betalningsanmärkningar samt i vissa fall med kronofogdeskulder.

[2016:03]