Beslut 2018

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer genom att inte ha anmält sina affärer till det anslutna företaget och för att ha brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

[2018:50]

SwedSec varnar företagsrådgivare

Rådgivaren har vid ett stort antal tillfällen använt sin behörighet i företagets system och gjort otillåtna sökningar för att ta reda på information som han inte behövde för att utföra sina arbetsuppgifter.

[2018:49]