Beslut 2019

SwedSec varnar analyschef

Analyschefen har i ett flertal fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

[2019:22]

SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har i fyra fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot företagets förbud mot korttidshandel.

[2019:20]