Beslut 2019

SwedSec återkallar kundrådgivares licens

Kundrådgivaren har vid ett stort antal tillfällen och under lång tid hanterat egna och närståendes ärenden genom överföringar och uttag från närståendes konton till sig själv och i några fall till en närstående.

[2019:43]