Beslut 2019

Ingen disciplinpåföljd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd mot bakgrund bl.a. av att det inte kan anses att licenshavaren har brutit mot sekretessförbindelser.

[2019:40]