Beslut 2019

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har obehörigen röjt kunduppgifter genom att skicka en kundlista till ett annat finansiellt institut och därmed brutit mot företagets sekretessförbindelse.

[2019:30]