Beslut 2019

SwedSec varnar analyschef

Analyschefen har i ett flertal fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

[2019:22]

SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har i fyra fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot företagets förbud mot korttidshandel.

[2019:20]

SwedSec varnar investeringsrådgivare

Investeringsrådgivaren har bl.a. överträtt reglerna om intressekonflikter avseende en kund, inte på ett korrekt sätt anmält bisyssla, hanterat en penningtransaktion för närstående och tagit emot förmåner från den aktuella kunden.

 

[2019:19]