Beslut 2019

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer genom att i åtta fall ha underlåtit att anmäla sina affärer till det anslutna företaget och för att en gång ha brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

[2019:12]