Beslut 2020

SwedSec varnar aktiemäklare

Aktiemäklaren har i strid med företagets regler underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer vid ett stort antal tillfällen och vid två tillfällen brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

[2020:17]