Beslut 2020

SwedSec varnar kundansvarig

Den kundansvarige har hanterat en kunds kreditärende felaktigt i flera avseenden och även gjort sökningar i företagets interna system på sig själv och närstående personer.

[2020:57]