Beslut 2021

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har vid ett stort antal tillfällen gjort otillåtna slagningar på sig själv och sina närstående. Rådgivaren har också hanterat olika ärenden för sina närstående.

[2021:16]