Beslut 2021

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten såldes med vinst. I samband med att rådgivaren och kollegan ville begära avdrag för vissa kostnader manipulerade rådgivaren ett transaktionsunderlag som kollegan sedan stämplade med företagets stämpel för att öka trovärdigheten.

[2021:48]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten såldes med vinst. I samband med att rådgivaren och kollegan ville begära avdrag för vissa kostnader stämplade rådgivaren med företagets stämpel på ett manipulerat transaktionsunderlag för att öka trovärdigheten.

[2021:47]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat krediter som borde ha beviljats av en högre instans. Han har också i flera fall låtit bli att ta in och dokumentera fullständiga underlag för kreditbesluten.

[2021:46]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i samband med handläggning av bolån inte tagit in och arkiverat kundkännedom på rätt sätt och inte kontrollerat arbetsgivarintyg. Han har också brutit mot banksekretessen genom att skicka information till utomstående via vanlig e-post.

[2021:44]