Beslut 2021

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har i strid med företagets regler handlagt en kredit för en bekant och inte uppmärksammat eller säkerställt dennes arbetsgivare och inkomstkälla. Han har också tagit emot swish-betalningar från den bekante och från en annan kund.

[2021:42]

SwedSec återkallar marknadschefs licens

Marknadschefen har bl.a. fördjupat kundrelationer trots att han vetat om att det funnits tveksamheter gällande kunderna i penningtvättshänseende. Han har vid upprepade tillfällen skickat och tagit emot pengar från kunder, han har haft uppdrag i tre olika företag som inte är godkända av företaget och han har bett en kollega att lägga upp tjänster och boka möte för ett eget bolag. Utöver det har marknadschefen öppnat konto till sina föräldrar och utfört ett stort antal slagningar i företagets system på sig själv och närstående.

[2021:40]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i strid med interna och externa regler genomfört finansiell rådgivning med sin fru och har därefter försökt att dölja sitt felaktiga agerande genom att logga in i företagets system med sin kollegas inloggningsuppgifter för att dokumentera rådgivningen. Han har därutöver förfalskat sin kollegas namnteckning på pappershandlingarna.

[2021:39]

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har inte uppdaterat kundkännedom i samband med hantering av låneansökningar. I ett par av ärendena har rådgivaren haft en privat relation till kunden. Rådgivaren har också genomfört några slagningar i företagets system på sig själv och någon som han har haft ekonomiska mellanhavanden med.

[2021:38]

SwedSec varnar rådgivare.

Rådgivaren har i ett fall underlåtit att dokumentera amorteringsunderlag och inte tagit med outnyttjade krediter och i ett annat fall underlåtit att kontrollera värdering. Rådgivaren har inte heller årsomsatt krediter inom angiven tid och brustit i hantering av kundkännedom.

[2021:37]