Beslut 2022

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har gjort otillåtna slagningar på sig själv, sin fru, sin son och sonens bolag vid över 100 tillfällen. Rådgivaren har också i några fall underlåtit att hämta in kompletterande uppgifter när kredittagarens inkomstuppgift opåtagligt avvikit från uppgifter i externa källor.

[2022:30]

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har vid flera tillfällen utfört ärenden för bekanta som är kunder i företaget, skickat och tagit emot upprepade betalningar från dessa kunder och gjort sökningar på sig själv i företagets system.

[2022:29]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har handlagt bolånelöften för två vänner, hanterat sin flickväns kundkännedomsinformation och gjort otillåtna slagningar i företagets system.

[2022:26]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren, som bedrev rådgivning via ett anknutet ombud, har lämnat bristfällig information, bl.a. hänvisades felaktigt till det anknutna ombudets ansvarsförsäkring. Det saknades vidare information om ersättning till rådgivaren och informationen lämnades felaktigt i efterhand.

[2022:25]