Beslut 2022

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera bolånerådgivning i ett stort antal fall. Rådgivaren har vidare angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen i ett fall. Inkomstuppgiften överensstämde inte med UC. I ett annat fall angav rådgivaren för låg månadsavgift i kalkylen. Rådgivaren har vidare hanterat ärenden från ombud utan att säkerställa att ombuden haft rätt behörighet.

[2022:17]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat lån till en kund som arbetade i en firma som han anlitat för att renovera sin privata bostad. Kreditgivningen har skett på ett bristfälligt underlag då kundens inkomster och återbetalningsförmåga inte har prövats i enlighet med företagets interna regler.

[2022:15]

SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har åtagit sig ett uppdrag som hon skulle ha ansökt om tillstånd för. Bisysslan gällde en rättstvist där två av företagets kunder var involverade på motsatta sidor och företaget hade, om tillstånd sökts, bedömt bisysslan som olämplig och inte förenlig med licenshavarens arbete i företaget.

[2022:14]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i flera fall inte genomfört överenskomna placeringar. I några av fallen har kunderna hört av sig och påpekat att omplaceringarna inte genomförts.

[2022:12]