Beslut 2022

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har drivit ärenden om att fördjupa kundrelationer utan att informera om att det fanns tveksamheter i kundkännedomshänseende. Han har också öppnat konton åt sina bröder, utfört slagningar på sina anhöriga och deras företag och utfört slagningar på sig själv.

[2022:07]

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar i företagets system på sig själv, sin särbo, särbons barn, särbons svägerska, särbons bror samt särbons före detta fru. Licenshavaren har också brutit mot företagets regler om bisysslor då hon utan godkännande arbetat som ekonomiansvarig i sin särbos bolag.

[2022:06]