Disciplinnämnden beslutar i disciplinärenden

SwedSecs disciplinnämnd

För avgöranden av frågor av disciplinär beskaffenhet finns en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av SwedSecs styrelse.

Ann-Christine Lindeblad, ordförande


Justitieråd i Högsta domstolen

Petter Asp, vice ordförande


Justitieråd i Högsta domstolen
Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Mats Beckman


Vice President & bolagsjurist, Essity Aktiebolag (publ)

Ragnar Boman


Civilekonom

Carl-Johan Högbom


Bl.a. vice ordförande i Aktiespararna, f.d. Börschef

Jack Junel


Direktör, JJ Advisor

Kajsa Lindståhl


F.d. VD i fondbolag

Jan Persson


F.d. chefsjurist

Kristina Ståhl


Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

SwedSecs disciplinutskott

Mer om disciplinärenden