Disciplinnämnden beslutar i disciplinärenden

SwedSecs disciplinnämnd

För avgöranden av frågor av disciplinär beskaffenhet finns en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av SwedSecs styrelse.

Petter Asp, ordförande


Justitieråd i Högsta domstolen
Foto: Högsta domstolen

Kristina Ståhl, vice ordförande


Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Mats Beckman


Vice President & bolagsjurist, Essity Aktiebolag (publ)

Ragnar Boman


Civilekonom

Carl-Johan Högbom


Bl.a. vice ordförande i Aktiespararna, f.d. Börschef

Jack Junel


Direktör, JJ Advisor

Kajsa Lindståhl


F.d. VD i fondbolag

Jan Persson


F.d. chefsjurist

SwedSecs disciplinutskott

Mer om disciplinärenden