SwedSecs disciplinutskott

Disciplinutskottet har till uppgift att avgöra om ett disciplinärende ska överlämnas till disciplinnämnden eller lämnas utan åtgärd. Utskottets ledamöter utses av SwedSec Licensierings styrelse.

Disciplinutskottets ledamöter

  • Hans Schedin, ordförande, hovrättsassessor, f.d. ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen, Advokat och Senior Counsel, Next Advokater KB
  • Bernt Magnusson, vice ordförande, hovrättsassessor, f.d. chef för Finansinspektionens värdepappersmarknadsavdelning, f.d. Senior Counsel, DLA Piper
  • Lars Afrell, f.d. chefsjurist, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), och ersättare i ESA:s överklagandenämnd
  • Mirre Laurell, chef regelefterlevnad, SwedSec Licensiering
  • Johan Lycke, jurist, Johan Lycke AB

SwedSecs disciplinnämnd