Disciplinutskottet avgör om ett disciplinärende ska överlämnas till disciplinnämnden

SwedSecs disciplinutskott

Disciplinutskottet har till uppgift att avgöra om ett disciplinärende ska överlämnas till disciplinnämnden eller lämnas utan åtgärd. Utskottets ledamöter utses av SwedSec Licensierings styrelse.

Disciplinutskottets ledamöter

  • Hans Schedin, ordförande, hovrättsassessor, f.d. ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen, Advokat och Senior Counsel, Next Advokater KB
  • Bernt Magnusson, vice ordförande, hovrättsassessor, f.d. chef för Finansinspektionens värdepappersmarknadsavdelning, f.d. Senior Counsel, DLA Piper
  • Lars Afrell, f.d. chefsjurist, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), och ersättare i ESA:s överklagandenämnd
  • Teresa Isele, VD, SwedSec Licensiering
  • Cecilia Blomqvist, jurist, SwedSec Licensiering

SwedSecs disciplinnämnd