SwedSecs disciplinutskott

Disciplinutskottet har till uppgift att avgöra om ett disciplinärende ska överlämnas till disciplinnämnden eller lämnas utan åtgärd. Utskottets ledamöter utses av SwedSec Licensierings styrelse.

Främre raden från vänster: Janeric Sundin, Bernt Magnusson, Mirre Laurell. Bakre raden: Katarina Lidén, Hans Schedin.

Disciplinutskottets ledamöter

  • Hans Schedin, ordförande, hovrättsassessor, f.d. ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen, Advokat och Senior Counsel, Next Advokater KB
  • Bernt Magnusson, vice ordförande, hovrättsassessor, f.d. chef för Finansinspektionens värdepappersmarknadsavdelning, Senior Counsel, DLA Piper
  • Mirre Laurell, chef regelefterlevnad, SwedSec Licensiering
  • Katarina Lidén, verkställande direktör, SwedSec Licensiering
  • Janeric Sundin, f.d. chef compliance, Handelsbanken Markets

SwedSecs disciplinnämnd