SwedSecs disciplinutskott

Disciplinutskottet har till uppgift att avgöra om ett disciplinärende ska överlämnas till disciplinnämnden eller lämnas utan åtgärd. Utskottets ledamöter utses av SwedSec Licensierings styrelse.


Bakre raden från vänster: Hans Schedin, Janeric Sundin, Mirre Laurell
Främre raden från vänster: Katarina Lidén, Bernt Magnusson

Disciplinutskottets ledamöter

  • Bernt Magnusson, ordförande, hovrättsassessor, f.d. chef för Finansinspektionens värdepappersmarknadsavdelning, Senior Counsel, DLA Piper
  • Mirre Laurell, chef regelefterlevnad, SwedSec Licensiering
  • Katarina Lidén, verkställande direktör, SwedSec Licensiering
  • Hans Schedin, Senior Counsel, Next Advokater KB
  • Janeric Sundin, f.d. chef compliance, Handelsbanken Markets

SwedSecs disciplinnämnd