Licenshavare ska t.ex. följa lagar och föreskrifter, branschregler, företagsinterna regler och SwedSecs regelverk

Regelbrott och disciplinpåföljder

Regelefterlevnad

Licenshavaren ska t.ex. följa:

 • Lagar och föreskrifter
 • Branschregler
 • Det anslutna företagets interna regler
 • SwedSecs regelverk

Exempel på regelöverträdelser

 • Otillåten handel för egen eller närståendes räkning
 • Brott mot tystnadsplikten
 • Bedrägeri, förskingring
 • Bristande dokumentation
 • Undertecknat dokument med kunds namn
 • Utfört transaktioner utan uppdrag
 • Intressekonflikter, jäv

Disciplinpåföljder

 1. Erinran
 2. Varning
 3. Återkallelse (upp till 3 år)

Förfarande vid disciplinärenden

Alla meddelade disciplinbeslut

Sök/filtrera fram disciplinbeslut efter kategorier av regelöverträdelser

Statistik över disciplinärenden

Vägledning för anmälan av regelöverträdelser