Vägledning

Anslutna företag är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser. Nedan hittar du en vägledning inför en anmälan, och det finns även en sökfunktion för meddelade disciplinbeslut som kan vara till hjälp.

Sök beslut efter kategorier av regelöverträdelser

SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Den här vägledningen är avsedd som ett stöd för dig som har till uppgift att anmäla licenshavares regelöverträdelser till SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Vägledningen tydliggör vad en anmälan ska innehålla. Den ska även underlätta bedömningen av vilka regelöverträdelser som ska anmälas.

Vid frågor vänligen kontakta SwedSec på cecilia@swedsec.se eller 08-56 26 07 18.