SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Den här vägledningen är avsedd som ett stöd för dig som har till uppgift att anmäla licenshavares regelöverträdelser till SwedSec.

Vägledningen tydliggör vad en anmälan ska innehålla. Den ska även underlätta bedömningen av vilka regelöverträdelser som ska anmälas.

Till hjälp för att göra en bedömning av vad som ska anmälas finns en sammanställning sist i vägledningen över avgjorda ärenden från SwedSecs disciplinnämnd.

Förfarande vid disciplinärenden