Anmälan av licenshavares regelöverträdelse

Innan en anmälan av regelöverträdelse skickas till SwedSec

När det anslutna företaget upptäckt en regelöverträdelse bör företaget först kontrollera om regelöverträdelsen har ägt rum när den anställde var licenshavare. Skulle överträdelsen ha ägt rum när personen inte var licenshavare, ska ingen anmälan skickas till SwedSec. Skälet till detta är att licenshavaren inte var underkastad SwedSecs regelverk vid den tidpunkten. Då kan en sådan anmälan inte prövas av SwedSec. När det är fråga om brott kan överträdelsen dock prövas av SwedSec även om licenshavaren inte var underkastad regelverket när brottet begicks.

Anmälan ska vara skriftlig

En anmälan av regelöverträdelse ska vara skriftlig (inga ljudfiler) och undertecknad av behörig företrädare för det anslutna företaget, t.ex. compliance officer eller verkställande direktör.

Adressuppgifter till företaget

Vidare ska det anslutna företagets adressuppgifter (om inte dessa framgår av t.ex. företagets brevpapper eller e-postsignatur) samt telefonnummer till ärendets kontaktperson anges. Ange gärna ytterligare en kontaktperson, så att SwedSec vid var tid kan komma i kontakt med företaget. Någon särskild blankett för anmälan finns inte.

Det anslutna företaget väljer självt, utifrån sina egna interna regler, hur anmälan ska skickas till SwedSec och det är tillräckligt med ett exemplar. Här anges de adresser som kan användas.

  • Brev: Box 1426, 111 84 Stockholm
  • E-post (pdf-fil): info@swedsec.se
  • Bud: Blasieholmsgatan 4B, 4 tr, Stockholm

Kontakta oss gärna om du har några frågor.