SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren, som arbetade inom företagets Corporate Finance, har bl.a. underlåtit att begära förhandsgodkännande för 92 affärer och låtit bli att…

Read more

SwedSec varnar valutahandlare

Valutahandlaren har underlåtit att begära förhandsgodkännande och inte heller efterrapporterat avräkningsnotor för köptransaktioner som han fått förhandsgodkännande för. Vid ett…

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har för en fonds räkning köpt aktier i ett bolag trots att han var upptagen i företagets insiderförteckning.

Read more

SwedSec varnar säljare

Säljaren har vid upprepade tillfällen underlåtit att rapporterat egna värdepappersaffärer.

Read more

SwedSec varnar försäkringsspecialist

Försäkringsspecialisten har lämnat oriktiga uppgifter angående kundkännedom.

Read more

SwedSec varnar aktiemäklare

Aktiemäklaren har i strid med företagets regler underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer vid ett stort antal tillfällen och vid två…

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har inte rapporterat förändringar i sitt värdepappersinnehav.

Read more

SwedSec varnar anställd på Corporate Finance-avdelning

Den anställde licenshavaren har i strid med företagets regler underlåtit att rapportera och begära förhandsgodkännande för ett stort antal egna värdepappersaffärer.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer genom att i åtta fall ha underlåtit att anmäla sina affärer till…

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Rådgivaren har under en lång period underlåtit att rapportera sitt värdepappersinnehav och förändringar i innehavet på sätt som anges i…

Read more