SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren, som arbetade inom företagets Corporate Finance, har bl.a. underlåtit att begära förhandsgodkännande för 92 affärer och låtit bli att…

Read more

SwedSec varnar valutahandlare

Valutahandlaren har underlåtit att begära förhandsgodkännande och inte heller efterrapporterat avräkningsnotor för köptransaktioner som han fått förhandsgodkännande för. Vid ett…

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har vid ett tillfälle överträtt den s.k. enmånadsregeln.

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har för en fonds räkning köpt aktier i ett bolag trots att han var upptagen i företagets insiderförteckning.

Read more

SwedSec varnar säljare

Säljaren har vid upprepade tillfällen underlåtit att rapporterat egna värdepappersaffärer.

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har vid ett tillfälle överträtt den s.k. enmånadsregeln.

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

Read more

SwedSec varnar försäkringsspecialist

Försäkringsspecialisten har lämnat oriktiga uppgifter angående kundkännedom.

Read more

SwedSec varnar analytiker

Analytikern har vid upprepade tillfällen försummat att begära förhandsgodkännande för egna värdepappersaffärer.

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har vid ett tillfälle brutit mot regeln om förhandsgodkännande för egna affärer.

Read more