SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har fört över ett belopp från företagets avräkningskonto till sitt eget konto för att sedan ta ut pengarna och…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har gjort efterforskningar om en utredning avseende sin partner, som innebar en uppenbar intressekonflikt.

Read more

SwedSec varnar aktiemäklare

Aktiemäklaren har lämnat bolagsinformation som inte var känd för marknaden och samtidigt för egen del köpt aktier i bolaget.

Read more

SwedSec varnar aktieanalytiker

Analytikern har förmedlat icke-publik information om ett bolag till en kund.

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

Rådgivaren har överträtt regler om intressekonflikter och etik.

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare sanktion

SwedSec-licenshavaren har undertecknat en depåöppningshandling som försäkringsförmedlare, trots att han inte hade den befattningen.

Read more

SwedSec varnar aktiemäklare

En SwedSec-licensierad aktiemäklare köpte själv en stor andel av en kunds aktiepost efter att det anslutna företaget hade mottagit en…

Read more

En licenshavare har dels underlåtit att på föreskrivet sätt dokumentera kunduppdrag och upprätta avräkningsnotor, dels genomfört affärer för egen eller närståendes räkning

SwedSecs disciplinnämnd tilldelade licenshavaren, som arbetat som aktiemäklare och rådgivare i en till SwedSec ansluten bank, varning för det att…

Read more

En licenshavare har gjort värdepappersaffärer för egen räkning

Licenshavaren hade varit verksam i det till SwedSec anslutna företagets norska och svenska bolag. De flesta egna affärerna gjordes genom…

Read more