Licensinnehavare som ej redovisat egna affärer och vid genomförandet av dessa affärer anlitat annat värdepappersinstitut

Disciplinnämnden fann det styrkt att en f.d. licensinnehavare (C-licens) underlåtit att redovisa ett ej obetydligt antal egna affärer under år…

Read more