SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten…

Read more

SwedSec tilldelar mäklare en erinran

Mäklaren har brutit mot skyldigheten att anmäla en bisyssla vid sidan om sin tjänst och använt företagets e-postadress i strid…

Read more

SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

Rådgivaren har vid upprepade tillfällen hanterat egna och närståendes ärenden och vid ett stort antal tillfällen för privat bruk använt…

Read more

Rådgivare tilldelas varning av SwedSecs disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade rådgivaren agerade olämpligt genom att ta emot stora belopp från en före detta kund. Dessutom hade rådgivaren vid…

Read more