Licensinnehavare som genomfört affärer för egen räkning med en kund som bulvan

SwedSecs disciplinnämnd återkallade en Licensinnehavares licens. Återkallelsen grundade sig framförallt på att licensinnehavaren med en kund som bulvan hade genomfört…

Read more

Licensinnehavare som har ägnat sig åt otillåten handel för egen räkning, utan uppdrag från kund

Nämnden konstaterade att Licensinnehavaren på en gång haft rollen av mäklare, aktieägare, bolagsrepresentant och market-maker med avseende på egna affärer…

Read more