Licensinnehavare som genomfört affärer för egen räkning med en kund som bulvan

SwedSecs disciplinnämnd återkallade en Licensinnehavares licens. Återkallelsen grundade sig framförallt på att licensinnehavaren med en kund som bulvan hade genomfört…

Read more