Licensinnehavare som har brutit mot interna regler avseende kundhandel

En Licensinnehavare med chefsansvar underlät att förvissa sig om att kontorets bandspelare för inspelning av kundsamtal fungerade. Vidare tillämpade Licensinnehavaren…

Read more