SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har missuppfattat företagets regler om uppdrag utanför tjänsten och har därför inte anmält alla uppdrag. Licenshavaren har gjort slagningar…

Read more

SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har åtagit sig ett uppdrag som hon skulle ha ansökt om tillstånd för. Bisysslan gällde en rättstvist där två…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar i företagets system på sig själv, sin särbo, särbons barn, särbons svägerska,…

Read more

SwedSec återkallar marknadschefs licens

Marknadschefen har bl.a. fördjupat kundrelationer trots att han vetat om att det funnits tveksamheter gällande kunderna i penningtvättshänseende. Han har…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har gjort en stor mängd otillåtna sökningar i företagets kundhanteringssystem på sig själv och närstående.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Kundrådgivaren har agerat ombud för en närstående mot en kund, genomfört en obehörig sökning i företagets interna system på den…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har använt företagets mobiltelefon för olämpliga ändamål samt haft externa uppdrag vid sidan av tjänsten.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i flera fall inte uppdaterat kundkännedom och inte heller anmält uppdrag utom tjänsten.

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har låtit bli att anmäla bisysslor till sin arbetsgivare.

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har brutit mot företagets regler om intressekonflikter och bisysslor.

Read more