SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera bolånerådgivning i ett stort antal fall. Rådgivaren har vidare angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen i…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte tagit med vissa uppgifter i kreditkalkyler. Det har bl.a. lett till att kunder inte beviljats lån efter…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat krediter som borde ha beviljats av en högre instans. Han har också i flera fall låtit bli…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i samband med handläggning av bolån inte tagit in och arkiverat kundkännedom på rätt sätt och inte kontrollerat…

Read more

SwedSec varnar rådgivare.

Rådgivaren har i ett fall underlåtit att dokumentera amorteringsunderlag och inte tagit med outnyttjade krediter och i ett annat fall…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i ett stort antal kreditärenden bl.a. angett felaktiga inkomster och inte utrett och dokumenterat varifrån pengar till kontantinsatsen…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat ett bolån till en person som tidigare fått avslag på låneansökan och i ett annat bolåneärende angivit…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i ett flertal fall underlåtit att dokumentera rådgivning om bolån.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera rådgivning om bostadskrediter.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har inte dokumenterat rådgivning om bolån.

Read more