SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera bolånerådgivning i ett stort antal fall. Rådgivaren har vidare angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen i…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat lån till en kund som arbetade i en firma som han anlitat för att renovera sin privata…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte tagit med vissa uppgifter i kreditkalkyler. Det har bl.a. lett till att kunder inte beviljats lån efter…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om kreditberedning och ID-kontroll i flera fall. Företaget har inte kunnat visa att bristerna…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i samband med handläggning av bolån inte tagit in och arkiverat kundkännedom på rätt sätt och inte kontrollerat…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har i strid med företagets regler handlagt en kredit för en bekant och inte uppmärksammat eller säkerställt dennes arbetsgivare…

Read more

SwedSec varnar rådgivare.

Rådgivaren har i ett fall underlåtit att dokumentera amorteringsunderlag och inte tagit med outnyttjade krediter och i ett annat fall…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har underlåtit att undersöka oklarheter i ett låneärende och inte uppdaterat kundkännedomsuppgifter, trots att han tidigare fått en varning…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i ett stort antal kreditärenden bl.a. angett felaktiga inkomster och inte utrett och dokumenterat varifrån pengar till kontantinsatsen…

Read more