SwedSec återkallar licenshavares licens

Licenshavaren har dömts för bl.a. misshandel.

Read more

SwedSec återkallar licenshavares licens

Licenshavaren har dömts för grovt insiderbrott.  

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivare har dömts för brott av allvarligt slag och är därmed olämplig som licenshavare.

Read more

SwedSec återkallar licenshavares licens

Licenshavaren har blivit dömd för grov ekonomisk brottslighet, otillbörlig marknadspåverkan, svindleri och medhjälp till trolöshet mot huvudman.

Read more

SwedSec tilldelar chef sanktion

Den SwedSec-licensierade chefen för en storkundsenhet har godkänt strafföreläggande för otillbörlig marknadspåverkan utanför tjänsten. Han har vid två tillfällen samtidigt…

Read more

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har agerat i strid med företagets skyldigheter enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Han har dessutom blivit…

Read more

SwedSec återkallar licens

En licenshavare har blivit dömd för bl.a. medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bedrägeri.

Read more